mp4-actie

Om kans te maken op één van de MP4-spelers moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

• Je hebt nog niet eerder een cadeau via Live-Radio of een van de andere internetpagina’s van  Bertje Bel Media ontvangen.
• Je hebt alle registratiegegevens volledig en naar waarheid ingevuld.
• Je hebt de registratie binnen de looptijd van de registratieactie gedaan.
• Je hebt één registratie bij Live-Radio.
• De ontvanger van het cadeau gaat akkoord met het plaatsten van zijn of haar naam en  woonplaats op Live-Radio.
• Je bent nederlands staatsburger.
• Medewerkers van Bertje Bel Media en hun directe relaties zijn uitgesloten van deelname.Disclaimer registratieactie:
Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Type MP4-speler is afhankelijk van de op voorraad zijnde MP4-spelers.
Bertje Bel Media behoud zich alle rechten voor de registratieactie te stoppen of te wijzigen. Degene die doormiddel van een geautomatiseerd proces is gekozen als ontvanger van de MP4-Speler wordt gebeld door een medewerker van Bertje Bel Media. Voor het in ontvangst nemen dient een kopie van een geldig legitimatie bewijs te worden overlegd. Bertje Bel Media kan niet worden aangesproken voor lichamelijk, geestelijk of anderzijds schade die wordt opgelopen door de registratieactie of het geleverde cadeau. Bertje Bel Media is niet de leverancier van de MP4-speler. Garantieperiode en voorwaarden van de fabrikant worden gehanteerd.

REALTONES

MP3 DOWNLOAD